Nanášanie pomocou elektrostatického a elektrokinetického zariadenia:
Pri nanášaní pomocou elektrostatickej (KORONA) pištole sa požaduje záporná polarita. Práškovú farbu je možné nanášať aj pomocou elektrokinetickej (TRIBO) pištole. Odporúča sa 30-50 kV alebo 10-20 µA. Po nanesení prášku je potrebné nahriatie v peci pri teplote 190-220 °C na 10-20 minút v závislosti od hrúbky vrstvy naneseného prášku. Odporúča sa hrúbka vrstvy 250-300 µm.

Aplikácia odstrániť a nahradiť

Vlastnosti prášku KPE 20

Termoplastická PE prášková farba na povrchovú úpravu kovov elektrostatickým a elektrokinetickým nanášaním.

Polisint    je termoplastická polyetylénová prášková farba, špeciálne vyvinutá tak, aby poskytovala dlhodobú, ochrannú povrchovú vrstvu surového železa, galvanizovanej ocele ako do interiéru tak i do exteriéru. Základom je zmes modifikovaných polyolefínov.

 

Termoplastická prášková farba ponúka tieto výhody:
Polisint    je odolný voči mechanickému poškodeniu, praskaniu pri namáhaní, nepriaznivému počasiu, čistiacim prostriedkom, chemickým látkam, kyselinám, roztokom, soliam a exhalátom v ovzduší. Povrch má kovu výbornú priľnavosť. Materiál taktiež poskytuje veľmi dobrú oteruvzdornosť a nárazuvzdornosť.

Polisint   KPE 20

Typické vlastnosti povrchu

POLISINT    je polyetylénová prášková farba určená na poplastovanie kovov elektrostatickou (KORONA) pištoľou alebo elektrokinetickou (TRIBO) pištoľou. Polisint je novinkou na trhu. Ponúka nové možnosti použitia polyetylénových práškových farieb. Polisint je odolný voči mechanickému poškodeniu, praskaniu pri namáhaní, nepriaznivému počasiu, čistiacim prostriedkom, chemickým látkam a znečisteniu v ovzduší. Povrch má ku kovu výobrnú priľnavosť. Materiál taktiež poskytuje veľmi dobrú oteruvzdornosť a nárazuvzdornosť.

Spôsob aplikácie

Hrúbka vrstvy

Rázová sila (ASTM D 2794-93)

Priľnutie (ASTM D 3359-93A)

Oteruvzdornosť Taber CS10 500g 500c

Soľný kúpeľ-1000 hodín- poškriabanie oceľou

120-250 mikrónov

˃ 10 J

A1

4 mg

strata priľnavosti na menej než 10 mm od poškrabania

Teplota tavenia

Fluidita

MFI 190 ºC,  2,16 kg

Hustota

Veľkosť častíc

Výdatnosť prášku

109 ºC

nízka

4 - 8 g/10´

0,93 g/cm3

90% menej než 200 µm

5,23 m2/kg pri 200 µm

Predpríprava:
Pre oceľ sa odporúča vyčistiť povrch od mastnoty a iných nečistôt pomocou technického benzínu. Pre lepšie priľnutie materiálu sa odporúča povrch zľahka zdrsniť.

Návod na použitie

vynikajúca

dobrá

dobrá

dobrá

žiadne poškodenie priľnavosti

žiadne známky korózie

strata priľnavosti povrchu nižšia než 10 mm od miesta porušenia vrstvy

 

korózia pod vrstvou 2-3 mm

po 1000 hodinách

70

300 - 1000 µm

- kyseliny a alkalické zlúčeniny

- soli /okrem peroxidu/

- roztoky 60 ºC

nepoškodený povrch

povrch poškodený

krížovým testom (X)

ISO 7253

ISO 2813

Priľnavosť

Odolnosť voči chemikáliám

Soľný test

Lesk

Odporúčaná hrúbka povrchovej

vrstvy

Vlastnosti plastovej vrstvy

®

®

®

®